Privacy-verklaring

La Belle Vue / La Barrière

 Privacy-verklaring

versie 2023.02

La Belle Vue / La Barrière, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam:                     La Belle Vue

Activiteiten:                        Verhuur Sta-caravan(s), exploitatie Mini-camping ‘La Barrière’

Registratienummer:             832 321 418

Website Facebook:              https://www.facebook.com/Durmignat

Website Internet:                http://www.labarriere.nl

Email:                                abri.durmignat@gmail.com

Locatie-adres:                     Terrein La Barrière, 4 Chemin du Moulin de Villonne, Chemin Rural des Madiots à Saute Loup,
                                             Les Madiots, 63700 Durmignat, Frankrijk.

Post-adres:                         La Belle Vue, Maison ‘La Grange’,
                                             6 Chemin du Moulin de Villonne (Les Madiots), 63700 Durmignat, Frankrijk

Telefoonummers:               +31 6 50 97 80 45  /  +33 6 70 27 94 97

Functionaris Gegevensbescherming:
A.Brink is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van La Belle Vue / La Barrière
en is te bereiken via abri.durmignat@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
La Belle Vue / La Barrière verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Gezinssamenstelling
- Adresgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
La Belle Vue / La Barrière verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw boeking en/of de betaling voor uw verblijf.
- De afdracht van toeristenbelasting en het –in uitzonderlijke gevallen- verstrekken van gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
La Belle Vue / La Barrière neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Belle Vue / La Barrière) tussen zit.
La Belle Vue / La Barrière gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-          Extranet van Booking.com  t.b.v. uw reservering, zodat wij de gevraagde dienst
           kunnen verlenen, waardoor u van een plezierige vakantie kunt genieten.
-          Microsoft Word en Excel t.b.v. tekstverwerking en financiële administratie
-          Gmail (emailprogramma en dienst van Google Inc.) voor communicatie met cliënt en
           boekingskantoren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Belle Vue / La Barrière bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor Personalia, adres en boekingsgegevens t.b.v. de Administratieve verwerking en indien nodig t.b.v. verplichte verslaglegging zoals bijvoorbeeld voor de afdracht van (Toeristen-)belasting.                        

Delen van persoonsgegevens met derden:
La Belle Vue / La Barrière verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
La Belle Vue / La Barrière gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Belle Vue / La Barrière.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar abri.durmignat@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

La Belle Vue / La Barrière wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Belle Vue / La Barrière neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, bijvoorbeeld door het gebruik van wachtwoorden voor de bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: abri.durmignat@gmail.com


Home