Tekst + | Tekst -

 


La Belle VBue / La Barrière ~ Les Madiots

Reglement Natuurterrein La Barrière

Het privé natuurterrein La Barrière is een ca. 6 Ha groot, zeer rustig natuurterrein op de grens van de Puy de Dôme en de Allier in de Auvergne in Frankrijk.

Onder bepaalde voorwaarden worden mensen in de gelegenheid gesteld tegen betaling van een passende vergoeding als gast op het terrein hun vakantie door te brengen.

Daarbij gelden enkele strikte regels:

Vrijwaring Aansprakelijkheid eigenaren
en medewerkers.

Allereerst dient vermeld te worden, dat aangezien men als gast het terrein bezoekt en de eigenaren particulieren zijn er dus geen sprake is van bedrijfsaansprakelijkheid.
Het gebruik van het terrein is voor de gasten dus op eigen risico en voor eigen verantwoording.
De eigenaren en/of La Belle Vue, diens medewerker(s) en/of uitvoerder(s), danwel de webmaster(s) en/of webdesigner(s) en/of diens medewerkers en/of uitvoerder(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade(n) dan ook, aan goederen die aan de gasten en bezoekers toebehoren, danwel schade(n) ontstaan ten gevolge van bezoek aan de web-site door fouten en/of onjuistheden in de overgedragen informatie, danwel gebrek aan informatie, de wijze waarop de informatie is verkregen, alsmede voor enig handelen door derden t.g.v. enige informatie of het ontbreken daarvan.

Aansprakelijkheid gasten.

Op het terrein gelden de normale wettelijke regels aangaande aansprakelijkheid voor schade(n) door particulieren toegebracht. Alle gasten en bezoekers dienen derhalve verzekerd te zijn voor het risico van Aansprakelijkheid Voor Particulieren (AVP). Raadpleeg bij twijfel uw verzekeringsadviseur !

Open vuur

Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van open vuur en vuurkorven etc.
Een kleine barbecue is toegestaan, mits een goed werkende en volgens de wettelijke voorschriften gekeurde brandblusser onder handbereik aanwezig is.

Rust

Gebruik van geluidsapparatuur en t.v. is alleen toegestaan als deze niet hoorbaar zijn voor anderen. Vanaf 22.30 tot 07.00 uur is er volledige nachtrust en mag u alleen in/bij de eigen tent of caravan vertoeven.

Jongeren

Om de rust op het terrein te behouden en te garanderen, worden er geen jongeren (onder de 18 jaar) zonder begeleiding toegelaten op het terrein.

Groepen worden niet toegelaten, tenzij zij verblijven onder professionele begeleiding in het kader van een survival-kampeer-vakantie, een werk- of schoolkamp of een stage-kampeer-project.

Aantal gasten per standplaats

Per standplaats zijn hoogstens 5 personen en 1 auto toegestaan.

(Volgens de geldende wetgeving zijn er maximaal 5 standplaatsen, is er per standplaats slechts 1 tent, caravan of Kampeerauto toegestaan en mogen er totaal maximaal 20 personen op het terrein verblijven.)

Huisdieren

Huisdieren zijn op het terrein toegestaan, mits anderen hier geen hinder van ondervinden en de dieren zonodig aangelijnd zijn.

Auto's

Vrachtwagens worden op het terrein niet toegelaten. Er mag uitsluitend stapvoets over het terrein La Barrière gereden worden van de parkeerplaats naar de kampeerplaats voor het in- en uitladen.

De rest van het terrein mag uitsluitend te voet worden bezocht om het aanwezige wild niet te verstoren.

Jagen verboden

Het is absoluut verboden te jagen en/of te stropen of het wild te verjagen. Nabij de toegang van het plateau La Barrière zullen ze niet gauw komen en de rest van het terrein is hun domein waar wij mensen slechts te gast mogen zijn.

Let op! De rust dient absoluut gewaarborgd te zijn. Daarom mogen er ook maar maximaal 5 plaatsen tegelijk bezet zijn.

Hoe kan ik reserveren ?